Служба завичајне збирке представља организациону јединицу која се  бави  музејском дјелатношћу и проширена је дјелатност библиотеке.  Смјештена је на спрату зграде и заузима површину од 320 м2.  Прикупља, обрађује, депонује, презентује музејску грађу и приказује прошлост дервентског краја.Традиционална културна баштина је представљена посјетиоцима путем  изложби, стручних  вођстава  и анимацијских активности. 

Тренутно је  у Служби завичајне збирке постављена Етнолошка изложба која је представљена  путем изложбених етнолошких експоната,  фотографија људи и ношњи сеоског и градског становништва пропраћених информацијама, као и  фотографија из села и града, као и Изложба старе и ријетке књиге у оквиру које  је представљена и најстарија књига из фонда која датира из 1819. године и писана је на француском језику.