clan biblioteke

Члан Народне библиотеке " Бранко Радичевић" може бити свако лице без обзира  на мјесто
пребивалишта и старосну доб. Приликом уписа будући корисник је дужан оставити личне податке,као и контакт адресу. Чланарина  се плаћа на годишњем нивоу и важи једну календарску годину. 

Износ чланарине по категоријама :

Радници 10,00 КМ
Студенти 10,00 КМ
Ученици средњих школа 10,00 КМ
Ученици основних школа 5,00   КМ
Пензионери 0,00   KM
Дјеца палих бораца 0,00   KM
Предшколци 0,00   KM
Првачићи 0,00   KM