Одјељење за дјецу  смјештено је на простору чија површина износи 50 m2. Књижни фонд овог Одјељења састоји се од 10387 књигa које су својим садржајем намјењене дјеци узраста до 14 година старости.

Фонд овог одјељења је разноврстан, одабран и распоређен према узрасту и потребама дјеце од сликовница до белетристрике и популарно научне литературе. Приступ фонду је слободан. У склопу одјељења за дјецу је и читаоница , а дјеци су на располагању и два рачунара са Интернет везом.У  овом одјељењу библиотеке покренуте су разне активности које имају за циљ да популаришу библиотеку као мјесто дружења, извор информација и учења кроз игру за најмлађе.